People's Representatives:

LIST OF MLAs OF MUMBAI CITY

Sr. No
Name
Constituency
Address and Phone No
1 Smt. Varsha Eknath Gaikwad
9870568203
Dharavi 219-B/8557, Kannamwar Nagar, Vikroli(w), Mumbai-86
24030405
2

Shri Jagannadh Achanna shetty
9820004080

Sion-Kodiwada B-16,223,Shivnandan,Bangla,Rajawadi,Ghatkopar(E),Mumbai-400077 24127000
3 Shri Kalidas NeelKanth Kolambkar
9324154848/9820220427
Wadala 5/36,Shipping Mill Chwal,G.D.Ambedkar Marg,Naygaon,Mumbai-400014
24154848
4 Shri Nitin Vijaykumar Sardesai
9820063941
Mahim 5-Anand Bharti,144 Madhukar Building,Raut Marg,Shivaji Chwok,Dadar,Mumbai-400018
24463846
5 Shri Sachin Mohan Ahir
9820348470
Worli Plot No.8,Forth Floor,Gularukha Khan,Abdul Gafoor Khan Road,Worli,Mumbai-400018
49832542/24966296
6 Shri Bala Nandgavkar
9869078090
Shivdi B.I.T.Chwal No.5,Room No.36,Tadwadi,Saint Marry Road,Mazgoan,Mumbai-400010
23782281
7 Shri Madhukar Balkrishna Chauhan
9812229992
Byculla 1/311,Parijat Builing,2nd Floor,Bapurao Jagtap Marg,Byculla(W),Mumbai-400011
23050359/23083769
8 Shri Mangal Prabhat Lodha
9322280044
Malbar Hill Anupam Apt. Manv Mandir Road , Malbar Hill Mumbai-6
24968184 - 90
9 Shri Amin Patel
9820105761
Mumbadevi 1 Moon,G No.352,Aga Ali Manor,Old nesbit road,sardar balwant singh marg,Mumbai-400010
23735100
10 Smt Annie Shekhar
9821177222
Colaba 16/16-A Amarchand Mansion, 1st floor, C-Block, Madam Kama Road, Mumbai-39
22026545

LIST OF MLC of MUMBAI CITY

Sr. No
Name
Address and Contact No.
1 Shri Diwakar Ravte 122/274 B, Dnyansagar RBCK Bole Marg, Dadar, Mumbai-28.
2

Shri Ashok Arjunrao Jagtap (Alias Bhai jagtap)

5,Navalkar Lane,Prathna Samaj,Girgaon,Mumbai-40004
23855124
3 Shri Kapil Patil A-203,Jankalyan Wajira Naka,L.T.Road Naka,L.T.Road Borivali(W),Mumbai-400019
28762609
4

Shri.Dr.Deepak Ramchandra Savant

Pushvatika,103,Poddar Sai Baba Road Junction,Gajanan Bagwe Ughana Shejari,Santacruz(W),Mumbai-400054
28762609
5

Shri. Ramdas Gangaram Kadam

"Palkhi" Bangla,Thakur Complex,Kandivili(E),Mumbai.

LIST OF MPs of MUMBAI CITY

Sr. No
Name
Constituency
Contact No.
1

Shri.Milind Deora
16, Ketan Bhavan,198, J. Tata Marg, Mumbai-400020

6,lodi State,New Delhi-110003

Mumbai South LokSabha Member (022)22022942, (022)22852930,
Fax- (022)22875994
2

Shri.Eknath Gaikwad
219/8557, Kanamvar Nagar, Vikroli (W) Mumbai-83

B,604M.F.Placks,Babakhadak Singh Marg,New Delhi-110011

Mumbai South Central  LokSabha Member 022-25785747/ 022-23359279
3

Shri.Murli Deora
16, Ketan Bhavan, J. Tata Marg, Mumbai-400020

65,lodi State,New Delhi-110003

Rajya Sabha Member (Nodal Dist. Mumbai City ) (022)22022942, (022)22852930,(011)24615316
Fax-(022)22875994 ,(011)24693941
4

Shri.B.P. Apte
Grish Building Kataria Building Mahim Mumbai-16

C-702,Swarnajyanti Sadan,Dr. Vishambhar Das Marg,New Delhi-110001

Rajya Sabha Member (Nodal Dist. Mumbai City ) 24376441, 24372419,(011) 23311966,Fax-(022)24324871,Fax(011)23323039
5

Shri.Tariq Anwar
10, Dr Bishamber Marg New Delhi-110001

Rajya Sabha Member (Nodal Dist. Mumbai City ) (011)23350858,(011) 23359218,Fax(011)23352112
6 Shri.Manohar Joshi
Rukhmini Niketan, IInd Floor , Near Post Office,
Dadar(W) , Mumbai-28
Rajya Sabha Member (Nodal Dist. Mumbai City ) (022)24224444,(022)24365511
7

Shri.Shyam Benegal

103,Sangam Apartment,Pedar Road,Mumbai-400023

802,Brahmaputra,B.D.Marg,New Delhi

Rajya Sabha Member (Nodal Dist. Mumbai City )

011-23766542, 022-23525331

Fax-(022)23512435

8

Shri. Bharatkumar Raut

1201,Ramgri Hights,MTNL Marg,Dadar,Mumbai-400028

(Nodal Dist. Mumbai City ) (022)24372244
9 Shri. Yogendra P.Trevedi

23,Atlanta,Nariman Point,Mumbai-400021

(Nodal Dist. Mumbai City )

(022)22842433,(022)22025562

Fax(022)22872579

Mob:09323151515,09867515151